Pirámide

Presentación

As lesións, chamadas comunmente accidentes, representan unha ameaza, ao ser unha causa frecuente de morte e de discapacidade. As súas consecuencias poden interferir gravemente, a curto, medio e longo prazo, en todas as facetas da vida, así como nas do ámbito familiar e social.

Más información

© 2020 Ministerio de Sanidad