Pirámide

Presentación

Les lesions, anomenades generalment accidents, representen una amenaça, ja que són una causa freqüent de mort i de discapacitat. Les seves conseqüències poden interferir greument, a curt, mitjà i llarg termini, en totes les facetes de la vida, així com en les de l'entorn familiar i social.

Más información

© 2020 Ministerio de Sanidad